• CHS Bell Schedules
   
  REGULAR SCHEDULE

  Monday, Tuesday, Thursday, Friday

  Period 1: 8:00 AM - 8:43 AM

  Period 2: 8:46 AM - 9:27 AM

  Period 3: 9:30 AM - 10:11 AM

  Period 4: 10:14 AM - 10:39 AM (LUNCH 1)

  Period 4/5: 10:14 AM -10:55 AM

  Period 5: 10:42 AM - 10:55 AM

  Period 5/6: 10:42 AM - 11:23 AM

  Period 6: 10:58 AM - 11:23 AM (LUNCH 2)

  Period 6/7: 10:58 AM - 11:39 AM

  Period 7: 11:26 AM - 11:39 AM

  Period 7/8: 11:26 AM - 12:07 PM

  Period 8: 11:42 AM - 12:07 PM (LUNCH 3)

  Period 8/9: 11:42 AM - 12:23 PM

  Period 9: 12:10 PM - 12:23 PM

  Period 9/10: 12:10 PM - 12:51 PM

  Period 10: 12:26 PM - 12:51 PM (LUNCH 4)

  Period 11: 12:54 PM - 1:35 PM

  Period 12: 1:38 PM - 2:22 PM


  ARTICULATION DAY SCHEDULE

  Wednesday

  Articulation Period: 8:00 AM - 8:40 AM

  Period 1: 8:43 AM - 9:19 AM

  Period 2: 9:22 AM - 9:58 AM

  Period 3: 10:01 AM - 10:37 AM

  Period 4: 10:40 AM - 11:05 AM (LUNCH 1)

  Period 4/5: 10:40 AM -11:16 AM

  Period 5: 11:08 AM - 11:16 AM

  Period 5/6: 11:08 AM - 11:44 AM

  Period 6: 11:19 AM - 11:44 AM (LUNCH 2)

  Period 6/7: 11:19 AM - 11:55 AM

  Period 7: 11:47 AM - 11:55 AM

  Period 7/8: 11:47 AM - 12:23 PM

  Period 8: 11:58 AM - 12:23 PM (LUNCH 3)

  Period 8/9: 11:58 AM - 12:34 PM

  Period 9: 12:26 PM - 12:34 PM

  Period 9/10: 12:26 PM - 1:02 PM

  Period 10: 12:37 PM - 1:02 PM (LUNCH 4)

  Period 11: 1:05 PM - 1:41 PM

  Period 12: 1:44 PM - 2:20 PM


   
  ABBREVIATED DAY SCHEDULE

  Period 1: 8:00 AM - 8:29 AM

  Period 2: 8:32 AM - 9:00 AM

  Period 3: 9:03 AM - 9:31 AM

  Period 4: 9:34 AM - 10:02 AM (LUNCH 1)

  Period 5: ELIMINATED

  Period 6: 10:05 AM - 10:33 AM (LUNCH 2)

  Period 7: ELIMINATED

  Period 8: 10:36 AM - 11:04 PM (LUNCH 3)

  Period 9: ELIMINATED

  Period 10: 11:07 PM - 11:35 PM (LUNCH 4)

  Period 11: 11:38 PM - 12:06 PM

  Period 12: 12:09 PM - 12:37 PM


  DELAYED OPENING SCHEDULE

  Period 1: 9:15 AM - 9:47 AM

  Period 2: 9:50 AM - 10:22 AM

  Period 3: 10:25 AM - 10:57 AM

  Period 4: 11:00 AM - 11:32 AM (LUNCH 1)

  Period 5: ELIMINATED

  Period 6: 11:35 AM - 12:07 AM (LUNCH 2)

  Period 7: ELIMINATED

  Period 8: 12:10 AM - 12:42 PM (LUNCH 3)

  Period 9: ELIMINATED

  Period 10: 12:45 PM - 1:17 PM (LUNCH 4)

  Period 11: 1:20 PM - 1:52 PM

  Period 12: 1:55 PM - 2:28 PM